INSCHRIJVEN

Voor kinderen en jeugdigen van geboortejaar 2003-2014Met dit formulier kunt u uw kind inschrijven om volgend scoutsjaar deel te nemen aan de activiteiten die De Kariboes organiseert. Vanaf onze startdag gaan de vergaderingen door elke zaterdagmiddag opvolgend van 14u tot 17u30, tenzij anders medegedeeld.


Huidige leden, die ingeschreven waren in het scoutsjaar 2019-2020, hoeven zich niet opnieuw in te schrijven. Zij worden automatisch ingeschreven. Mocht het zijn dat uw kind niet zal deelnemen in het jaar 2020-2021, vragen wij om dit aan ons te laten weten via mail (info@dekariboes.be).Verder willen wij graag nog benadrukken dat wij een scoutseenheid zijn die inzet op diversiteit, wat wil zeggen dat wij elk kind (ongeacht beperking, culturele achtergrond, gender, ...) met open armen ontvangen binnen onze werking en dat gelijkwaardigheid centraal staat.Elk nieuw lid heeft het recht om driemaal deel te nemen alvorens het lidgeld betaald dient te worden. Het lidgeld voor dit scoutsjaar bedraagt 60€. Ligt dit bedrag voor u te hoog of beschikt u over een UITpas met korting, laat het ons zeker weten.

Je kind
Jezelf als leiding
Jezelf als zorgleiding
 
 
 
M
V
X
 
 
 
 
 
 
JA
NEE
 
 
 
 

Iedere zaterdag


Vanaf 14u tot 17u30


Neermeerskaai 1A,
9000 Gent

Copyright © All Rights Reserved