De Kariboes

En dit is de historie...

Een groep vriendinnen kreeg plots het impulsieve idee om een nieuwe scoutsgroep op te richten. Al snel namen deze contact op met FOS Open Scouting, die hun met warme armen ontving en volledig bereid was de dames in dit proces te steunen. De naam, de kleuren kwamen vanzelf en al snel groeide de leidingsploeg.

 

Gezien de kerngroep jaren ervaring had als (hoofd)animator binnen een inclusieve werking en ieder ook een sociale richting studeerde, stond de Kariboeploeg erop dat er vanuit al de ervaring en kennis moest verder gegaan worden. Bij deze werden de Kariboes een scoutsgroep waarin er actief wordt ingezet om verschillende doelgroepen met elkaar in contact te brengen, waarin het woord "SAMEN" centraal staat. 

Toen de zoektocht naar leden begon, ging het opeens heel snel en vonden De Kariboes meer dan het aantal leden waarop ze hoopten die tevens ook nog eens achter de visie stonden. Dat we kariboezemvrienden zijn, dat zullen ze weten.


Inclusie en diversiteit

Inclusie is een visie op participatie die uitgaat van gelijke mogelijkheden en kansen voor elk individu, ongeacht beperkingen, leeftijd, gender, sociaal-culturele achtergrond, etniciteit, enz., met volledige acceptatie en waardering van de samenleving. Iedereen heeft zijn eigen volwaardige plek in de samenleving. 

Diversiteit is het besef dat elk individu uniek is en dat er verschillen zijn tussen bepaalde groepen mensen. Deze verschillen kunnen liggen op het gebied van sekse, leeftijd, etnische afkomst, seksuele geaardheid, het hebben van een beperking, sociaal-economische achtergrond, religie, politieke overtuiging…

Concreet betekent dit voor De Kariboes dat er nauwlettend op wordt toegezien dat de diversiteit wordt bewaakt. We willen gezien worden als een scoutsgroep waarin men elkaar verrijkt, elkaar helpt en ondersteunt en waarin het samenzijn voorop komt. We zijn met andere woorden geen scouts voor statushouders of voor enkel en alleen kinderen en jongeren met een beperking, anderstaligen, kinderen en jongeren zonder een beperking, de kinderen van wachtlijsten van andere scoutseenheden … maar een die alle doelgroepen wenst aan te spreken. En aan de hand van inclusie zullen De Kariboes de diversiteit nastreven, in de mate dat onze draagkracht het toelaat.

De Kariboe

De Kariboe is schrander en heeft een mooi uiterlijk. Het is nuttig en eerder zwijgzaam. Deze taaie trekker heeft een groot uithoudingsvermogen. De Kariboe leeft in kudden en vindt overal zijn weg.

Een combinatie van de naam en van de eigenschappen van het dier, heeft ons bij de aanspreektitel “De Kariboes” gebracht. We vonden het zowel een mooie naam als een mooi dier. De eigenschappen die het dier met zich meedraagt, vonden wij passend bij het scoutsgebeuren. 

Activiteiten

Onze werking biedt een divers aanbod aan activiteiten. We houden een balans tussen actieve en rustige activiteiten, maar ook tussen creatief en sportief en tussen ontspanningsgerichte en op scoutstechnieken gerichte activiteiten. 

 

We proberen onze activiteiten zo interessant mogelijk te houden door een keuzeaanbod te integreren, waarbij kinderen vrij kunnen kiezen tussen een divers aanbod of kunnen kiezen tussen deelnemen aan een hoofdactiviteit of een kleine randactiviteit. 

 

We wisselen onze standaard activiteiten, die doorgaans plaatsvinden op zaterdag tussen 14u en 17u30, af met dikwijls een uitstap op de planning. Gezien we in een opstartende fase zijn, proberen we ook een kamp en/of scoutsweekend te organiseren. 

 

Verder organiseert 218e FOS De Kariboes nog activiteiten tussen de woonblokken aan de Watersportbaan, om een zo goed mogelijk contact met de buurt op te bouwen en te bewaren. Dit zijn activiteiten die we organiseren zoals we ze aan ons lokaal zouden doen, enkel met dat verschil dat de nadruk hierbij ligt op buurtbewoners in onze activiteiten te betrekken. 

Iedere zaterdag


Vanaf 14u tot 17u30


Neermeerskaai 1A,
9000 Gent

Copyright © All Rights Reserved