WANTED: LEIDING


De oude garde verlaat het pand. We zoeken een nieuwe leidingsgroep die samen met de kinderen topmomenten willen beleven!


De scoutsvergaderingen gaan telkens door op zaterdag van 14u tot 17u30.Voor meer info kan je onze folder (nog in de maak) bekijken of je kan gerust een berichtje sturen naar onze instagram!


Laat gerust je naam achter in de forms en dan nemen wij contact met jou op!

218e FOS De Kariboes is een open scoutsgroep die zich inzet voor inclusie en diversiteit. Als lid van FOS Open Scouting staan wij achter waarden zoals openheid en gelijkwaardigheid.


De scoutsvergaderingen gaan telkens door op zaterdag van 14u tot 17u30.

En dit is de historie!

Visie en missie

Enkele vriendinnen kregen plots het wilde idee om een nieuwe scoutsgroep op te richten. Al snel namen zij contact op met FOS Open Scouting en werden er met open armen ontvangen. Alles verliep vlot, ook het kiezen van onze naam en scoutskleuren. Met de tijd groeide het aantal leiding.


De leiding (alsook de oprichters) hebben jaren ervaring als (hoofd)animator binnen een inclusieve werking. Daarnaast studeren de meesten een sociale richting. Het is dus vanzelfsprekend dat we met al deze kennis en ervaringen iets wilden doen. Vanaf dat moment staat het woord “SAMEN” centraal binnen onze scoutswerking.

De visie van onze scoutseenheid luidt: inclusie en diversiteit.


Inclusie gaat ervan uit dat iedereen een volwaardige plek heeft in de samenleving. Een visie die ervan uitgaat dat elk persoon gelijke mogelijkheden en kansen heeft op vlak van participatie. Iedereen kan participeren ongeacht de beperking, leeftijd, gender, sociaal-culturele achtergrond, etniciteit…


Iedereen is uniek en diversiteit toont aan dat er verschillen zijn tussen bepaalde groepen. Deze verschillen zijn zeer breed. Het kan gaan over de sekse, de leeftijd, de geaardheid, de etniciteit, de religie, het hebben van een beperking enzoverder.


Wat betekent dit voor De Kariboes?

Er wordt nauwlettend op toegezien dat de diversiteit wordt bewaakt. Wij willen gezien worden als een scoutsgroep die elkaar helpt, aanvult maar elkaar ook ondersteunt. Het samenzijn staat centraal! Wij zijn geen scouts enkel en alleen voor kinderen en jongeren met een beperking, anderstalige kinderen en jongeren, kinderen en jongeren van wachtlijsten van andere scoutseenheden… maar een scoutsgroep die alle doelgroepen wenst aan te spreken.


Aan de hand van inclusie zullen De Kariboes diversiteit nastreven, in de mate dat onze draagkracht het toelaat.

De kariboe

De kariboe is verstandig en mooi. Het is een nuttig dier alsook een taaie trekker met een zeer groot uithoudingsvermogen. Een kuddedier dat overal zijn weg vindt.


Een combinatie van de naam en enkele eigenschappen, heeft ons bij de aanspreektitel “De Kariboes” gebracht. De eigenschappen die het dier met zich meedraagt, vonden wij passen bij het hele scoutsgebeuren.

 

Activiteiten

Onze scoutswerking biedt een divers aanbod aan van activiteiten. Er is een evenwicht tussen de actievere of rustigere spelen maar ook de creatieve, sportieve en technieken gerelateerde activiteiten ontbreken niet!


Maar wat onderscheidt ons van de rest?
Naast het hebben van zorgleiding organiseren wij als scoutsgroep ook activiteiten tussen de woonblokken, aan de Watersportbaan. Dit doen wij met het idee om een zo goed mogelijk contact te hebben met de buurt. Deze activiteiten verschillen niet van onze gewone activiteiten maar hierbij ligt de nadruk op het betrekken van de buurtbewoners, namelijk de kinderen.